نویسنده = محمدکاظم واعظ موسوی
تعداد مقالات: 8
1. اثر خستگی برتصمیم‌گیری و رفتار جست‌وجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 13، شماره 43، بهار 1400

10.22089/mbj.2018.5471.1639

مظاهر رحیم پور؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده؛ امیر شمس


2. مقایسة مهارت‌های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 17-32

10.22089/mbj.2017.1848.1435

صالح رفیعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی


3. بررسی اثر مشاهدة مدل‌های مبتدی، ماهر و ترکیبی در یادگیری یک تکلیف شناختی- حرکتی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 35-50

10.22089/mbj.2018.2476.1297

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی


4. اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 10، شماره 31، بهار 1397، صفحه 53-70

10.22089/mbj.2017.2495.1294

زهرا انتظاری خراسانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


6. اثر سطح مهارت و پیش‏بینی‌پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 47-60

10.22089/mbj.2016.803

سیمین جعفری؛ محمد علی نظری؛ حمیدرضا طاهری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


7. جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 65-76

صالح رفیعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی؛ ابراهیم جعفرزاده پور


8. معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

دوره 7، شماره 19، بهار 1394، صفحه 123-142

سیده افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی