نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتار حرکتی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

2 استادیار دانشگاه الزهرا تهران

3 عضو گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف تحقیق حاضر تاثیر زمان ارائه انواع القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم‌های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی بود. 60 دانشجو بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه کنترل، گروه‌های آزمایشی (القای هیجانی ناخوشایند قبل و بعد از یادداری) و (القای هیجانی خوشایند قبل و بعد از یادداری) تقسیم شدند. پژوهش دارای یک مرحله اکتساب و چهار مرحله فراخوانی بود. اکتساب در روز اول در ساعت 9 صبح و بلافاصله بعد از آن اولین فراخوانی (Train1) انجام شد؛ دومین و سومین فراخوانی ( Train3وTrain2 ) به ترتیب در ساعات 12 و 16 روز دوم و چهارمین فراخوانی (Train4) در ساعت 12 روز سوم انجام شد. همچنین به آزمودنی‌های گروه اول و دوم به ترتیب (قبل و بعد از Train2)، قطعه فیلم 3 دقیقه ای و چند قطعه عکس شامل صحنه هایی از دعوا و آسیب در میادین ورزشی و گروه سوم و چهارم، قطعه فیلم سه دقیقه ای و چند قطعه عکس شامل صحنه های از برد در میادین ورزشی ارائه شد. یافته ها نشان داد در گروه کنترل، فواصل تمرین آسایی از بلوک ششم مرحله اکتساب تا Train4 بازتحکیم و بهبود حافظه حرکتی را به دنبال داشت (p<0/05). القای هیجانی در فواصل تمرین آسایی و به ویژه بعد از خواب شبانه باعث بهبود تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی شد و این بهبود به نفع گروه القای هیجانی ناخوشایند بود (p<0/05). توصیه می شود یادگیرنده در هنگام یادگیری از خواب و محرک های هیجانی مطلوب بهره مند شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of type and time of emotional induction and night sleep on consolidation and reconsolidation mechanisms of motor memory

نویسندگان [English]

  • Narges Arsalan Yasin 1
  • parisa hejazi dinan 2

1 motor behavior. Faculty of Physical Education. alzahra University. Tehran. iran

2 alzahra university

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of type and time of emotional induction and night sleep on consolidation and reconsolidation mechanisms of motor memory, 60 students were selected according to the inclusion criteria and then randomly divided into control group and experimental groups (unpleasant emotional induction before and after retrieval) and (Unpleasant emotional induction before and after retrieval). The study had one acquisition phase and four phases of retrieval. Acquisition was made on the first day at 9:00 am and immediately after the first retrieval (Train1), the second and third retrieval (Train2 and Train3) at 12:00 pm and 16:00 pm on the second day and the fourth retrieval (Train4) at 12:00 pm on the third day Done. Also Participants in the second and third groups received respectively (before and after T2) three minute film and a few picture containing scenes of fights and injuries at the sports fields, and Participants in the fourth and fifth groups received three minute film and a few picture including scenes of the win at the sports fields. Results showed that in the control group, offline periods from block 6 to T4 caused consolidation and reinforcement of motor memory (p <0.05). emotional induction at different training intervals and after night sleep improves the consolidation and reconsolidation of motor memory and this advantage is in favor of the unpleasant emotional induction group (p <0.05). suggestion the learner benefits while learning from sleep and optimal emotional stimulus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Induction
  • Off Line Period
  • Stabilization
  • Enhancement