از کاربران محترم نشریه تقاضا می شود جهت طرح هرگونه سئوال و ابهام و یا پیگیری وضعیت مقاله خود فقط از طریق لینک تماس با ما با دفتر نشریه ارتباط برقرار نمایند. دفتر نشریه قادر به پاسخگویی تلفنی کاربران نمی باشد.

خواهشمند است برای مطرح نمودن سئوال در مورد یک مقاله خاص، از قسمت نامه به سردبیر در پرونده همان مقاله اقدام نمایید.