چشم انداز

 نشریه رفتار حرکتی با انتشار جدیدترین یافته های علمی محققین داخلی در حوزه های رشد و تکامل حرکتی، یادگیری حرکتی، کنترل حرکت، رشد جسمانی و روان شناسی یادگیری حرکتی کار خود را در سال های پیش آغاز کرده و در صدد آن است که با نمایه دارشدن در پایگاههای بین المللی معتبر و جلب مشارکت محققین این حوزه در سطح جهانی، سهم خود را در توسعه علم و دانش بشری ارتقاء و ارتباط بین تحقیقات داخلی و خارجی به نحو مطلوبی ارتقا بخشد. در صورت تحقق این شبکه ارتباطی بین محققین، بدون شک ضمن بهبود کیفیت مطالب، این نشریه محلی خواهد بود برای طرح چالش های علمی بروز و مورد علاقه محققین سطح جهانی و کاربران این یافته ها.

اهداف

  • هدایت پژوهش های حوزه رفتار حرکتی به سوی تحقیقات کاربردی و توسعه خدمت این رشته ورزشی در افزایش سلامت جامعه
  • ایجاد انگیزه برای شروع مطالعات بین رشته ای و ورود روانشناسان، توانبخشان و سایر متخصصین حوزه های مرتبط با رفتار حرکتی
  • هدایت پژوهشگران برای اجرای تحقیقات مورد نیاز حوزه رفتار حرکتی
  • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش در حیطه های جدید مورد بحث در حوزه رفتار حرکتی
  • انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه رفتار حرکتی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تولید و یا استاندارد سازی ابزارهای جدید پژوهشی در زمینه سنجش و اندازه گیری در حوزه رفتار حرکتی
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی
  • ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در موضوعات جدید حوزه رفتار حرکتی در بین دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه رفتار حرکتی