اهداف و چشم انداز

چشم انداز

 نشریه رفتار حرکتی، نشریه ای علمی-پژوهشی می باشد که با اهداف مشخص مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه رفتار حرکتی می نماید و درصدد است تا سال 1400 به برترین نشریه در بین نشریات علمی و پژوهشی داخلی در حیطه علوم ورزشی تبدیل شده و همچنین تلاش نماید تا مقالات خویش را برای دسترسی همگان نمایه بین المللی نماید.

 

اهداف

  • هدایت پژوهش های حوزه رفتار حرکتی به سوی تحقیقات کاربردی و توسعه خدمت این رشته ورزشی در افزایش سلامت جامعه
  • ایجاد انگیزه برای شروع مطالعات بین رشته ای و ورود روانشناسان، توانبخشان و سایر متخصصین حوزه های مرتبط با رفتار حرکتی
  • هدایت پژوهشگران برای اجرای تحقیقات مورد نیاز حوزه رفتار حرکتی
  • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش در حیطه های جدید مورد بحث در حوزه رفتار حرکتی
  • انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه رفتار حرکتی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تولید و یا استاندارد سازی ابزارهای جدید پژوهشی در زمینه سنجش و اندازه گیری در حوزه رفتار حرکتی
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی
  • ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در موضوعات جدید حوزه رفتار حرکتی در بین دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه رفتار حرکتی