آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 890
تعداد پذیرش 238
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 521
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 313

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 287
تعداد مشاهده مقاله 666210
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151811
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 56 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 419 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 423 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 154 روز
درصد پذیرش 27 %