آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 835
تعداد پذیرش 216
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 500
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 306

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 199806
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 119836
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 437 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 423 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 26 %