اصول اخلاقی نشریه رفتار حرکتی:

با توجه به رویکرد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی و همچنین به راهنمای بین‌المللی تدوین شده همچون راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)، نشریه رفتار حرکتی به عنوان عضوی از نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. برای اطلاعات از این اصول میتوانید اصول اساسی کمیته اخلاق در نشر را مطالعه نمایید (https://publicationethics.org/core-practices) بدیهی است این نشریه با هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی به نحو مقتضی و بر اساس اصول برخورد با تخلفات علمی کمیته اخلاق در نشر برخورد خواهد شد (https://publicationethics.org/misconduct) . در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله (شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است.

در این منشور موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

الف) مسئولیت­ها و تعهدات ناشر:
  •   نشریه رفتار حرکتی ، اطمینان می­دهد که تصمیم نهایی در مورد مقالات ارسالی تنها بر اساس قضاوت حرفه ­ای گرفته شده و تحت تأثیر منافع تجاری و یا شخصی نخواهد بود.
  •  نشریه رفتار حرکتی ، اطمینان می­دهد که مقالات ارسالی در فرایند داوری به‌ وسیله هیئت داوران  که از طرف سردبیر یا دبیر و یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بدون نام ارزیابی می‌شوند.
  • در  نشریه رفتار حرکتی، مقالات بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه و تصمیم نهایی سردبیر، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
  •   نشریه رفتار حرکتی، همواره رعایت اخلاق در انتشار مقالات علمی را توسط سردبیر، دبیران تخصصی، اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان و خوانندگان ارزیابی و نظارت می­نماید.
  •  نشریه رفتار حرکتی، مقالات ارسالی را برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت و تخلفات علمی، به وسیله نرم افزار مشابهت یاب بررسی می­کند.
  •  نشریه  رفتار حرکتی ، اطمینان می­دهد که هر زمان لازم باشد اصلاحات و توضیحات لازم در خصوص مقالات منتشر شده خود را منتشر نماید.

 

ب) اصول اخلاقی برای سردبیر نشریه رفتار حرکتی:

1. سردبیر قائل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آنرا محترم می‌شمارد.

2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به نشریه بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.

4. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سار موارد دیگر صورت بگیرد.

5. حق رد مقالات مشابه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

 

ج) اصول اخلاقی برای نویسندگان نشریه رفتار حرکتی:

 1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.

2. نویسنده متعهد است در شرایطی لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار نشریه قرار دهد.

3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.

4. هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روشها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوءاستفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش شده و یا روشهای بکار گرفته شده آگاه سازد.

5. به نویسندگان توصیه می شود از چندتکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمتهای مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.

6. چنانچه مقاله قبلا (در نشریه رفتار حرکتی و یا سایر نشریات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

7. تمام نویسندگان اصلی و همکاری که در یک مقاله عناوین آنها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل بسندگی مشارکت علمی در مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به نشریه را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.

8. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

9.در صورتیکه جهت انجام پژوهش روی آزمودنی ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته، دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.

 

د) اصول اخلاقی برای داوران نشریه رفتار حرکتی:

 1. از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.

2. همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.

3. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصه مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.

4. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.

5. داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید. عدم ارائه توضیحات کافی توسط داور و یا پاسخ های نویسندگان به نظرات داور ارزش چندانی نداشته و حتی الامکان باید خودداری شود.

6. داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.

7. تاخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.

8. داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به نشریه فیزیولوژی ورزشی ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.

9. داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان میرود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازد.

کپی رایت

نشریه رفتار حرکتی  تحت مجوز  (CC- By 4.0) منتشر می شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند. با ارسال مقاله به این نشریه، تمام حقوق مالکیت معنوی بجز حق چاپ و نشر مقاله به نویسندگان تعلق خواهد داشت، مشروط بر اینکه در بازنشر و استفاده از محتوای مقالات به مرجع اصلی مقالات (رفتار حرکتی) اشاره و استناد شود.

اصول شفافیت

http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf

فرایند داوری تخصصی:

نشریه رفتار حرکتی یک فصلنامه چاپی و الکترونیکی است که مقالات را با داوری تخصصی دوسو ناشناس بررسی و ارزیابی می­نماید. فرایند و سیاست­های مربوط به بررسی مقالات در وبسایت نشریه تشریح شده است 

گروه دبیران و هیأت تحریریه:

نشریه رفتار حرکتی  دارای هیأت تحریریه بسیار تخصصی و قوی در حوزه رفتار حرکتی  است که اعضای آن از متخصصین شناخته شده در موضوع نشریه می­باشند. نام و اطلاعات کامل گروه دبیران در وبسایت نشریه ارائه شده است https://mbj.ssrc.ac.ir/journal/editorial.board

هزینه­ های نویسنده:

نشریه رفتار حرکتی ، برای بررسی، پذیرش و انتشار مقاله مبلغ 300000 تومان (سیصدهزار تومان) را در مرحله  بعد از پذیرش (هزینه داوری و هزینه پذیرش و انتشار) از نویسندگان دریافت می­کند. 

هزینه ­های دسترسی:

نشریه رفتار حرکتی یک نشریه با دسترسی باز است و متن کامل مقالات منتشر شده برای همه در دسترس است.

 

الزامات اخلاقی نویسندگان

مقالات ارسالی باید در زمینه ی تخصصی مجله بوده و مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

مقالات ارائه شده باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.

مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.

استفاده ازمندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

 

الزامات اخلاقی داوران

داوران باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

الزامات اخلاقی کادر اجرایی نشریه

بررسی به موقع و عادلانه و تلاش در جهت به حداقل رساندن زمان بررسی مقالات

رعایت کامل قوانین و آیین نامه های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حق پژوهشگران و داوران

اطلاع رسانی دقیق و به موقع