فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات
- استفاده از روش علمی در اجرای تحقیق

- جدید بودن یافته ها و اتصال به دانش موجود 
-  رعایت اصول صحیح نگارش  مقاله علمی
- انسجام و شیوایی مقاله 
- کمیت حجم مقاله
- کیفیت منابع و مآخذ

- کیفیت علمی نتایج و استفاده از ابزار های مناسب در سنجش و اندازه گیریها

- تفسیر صحیح نتایج و نتیجه گیری مناسب

-سهولت در نگارش و ایجاد درک مناسب از کار تحقیقی

-بیان کلیه مطالب تحقیقی به منظور تکرار مجدد تحقیق

- همخوانی عنوان با اهداف و دسته بندی مقالات نشریه

 

داوران همکار نشریه در سال 1400-1401

 
 

اشتراک در پایگاه های بین المللی

 

 

سازمان

رتبه علمی

نام خانوادگی

نام

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه تبریز

دانشیار

اسکندرنژاد

مهتا

Researchgate

Publons

 

 

دانشگاه تبریز

استاد

اقدسی

محمدتقی

Researchgate

publons

Orcid

Google scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

دانشیار

کاشی

علی

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه

سایر

پشابادی

علی

Researchgate

publons

Orcid

 

دانشگاه اراک

دانشیار

بهرامی

علیرضا

Researchgate

 

 

Google scholar

دانشگاه خوارزمی

استادیار

قدیری

فرهاد

Researchgate

Publons

Orcid

Google Scholar

دانشگاه حکیم سبزوار

دانشیار

زیدآبادی

رسول

Researchgate

 

 

Google scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

شمس

امیر

Researchgate

publons

Orcid

 

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

رفیعی

صالح

Researchgate

 

 

Google scholar

دانشگاه شهید رجایی

دانشیار

حاتمی

فرزانه

Researchgate

publons

Orcid

Google scholar

دانشگاه خوارزمی

استادیار

یاعلی

رسول

Researchgate

 

 

Google scholar

دانشگاه تبریز

استادیار

بهزادنیا

بهزاد

Researchgate

 

Orcid

Google scholar

دانشگاه تبریز

دانشیار

زمانی ثانی

سید حجت

Researchgate

 

 

 

دانشگاه تبریز

استادیار

فتحی رضایی

زهرا

Researchgate

 

 

 

دانشگاه تبریز

استادیار

یزدانی

شیرین

Researchgate

 

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

عبدلی

بهروز

Researchgate

 

Orcid

Google scholar

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

فارسی

علیرضا

Researchgate

 

Orcid

 

دانشگاه اراک

دانشیار

خلجی

حسن

 

 

Orcid

 

شهید رجایی تهران

استادیار

داوری

فرزانه

Researchgate

 

 

Google scholar

دانشگاه اصفهان

استادیار

رافعی

مهدی

Researchgate

 

 

Google scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

هلالی زاده

معصومه

Researchgate

 

 

Googel scholar

فردوسی مشهد

 

استادیار

ستوده

محمدصابر

 

 

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

سلمان

زهرا

 

 

 

Googel scholar

دانشگاه شهرکرد

استادیار

شفیع زاده

علی

Researchgate

 

Orcid

Googel scholar

دانشگاه الزهرا

استادیار

شمسی پور دهکردی

پروانه

Researchgate

 

 

Googel scholar

دانشگاه سبزوار

دانشیار

شهابی کاسب

محمدرضا

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

صابری کاخکی

علیرضا

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشیار

طاهری

مرتضی

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه تهران

دانشیار

طهماسبی بروجنی

شهزاد

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

استادیار

عبدالرحمان چاپاری

شیما

Researchgate

 

 

Googel scholar

دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

عظیم زاده

الهام

Researchgate

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

استادیار

قاسمی

عبدالله

 

 

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

استادیار

قاسمیان مقدم

محمدرضا

 

 

 

Googel

scholar

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

قربان زاده

بهروز

 

 

 

 

دانشگاه منان

دانشیار

کاشانی

ولی اله

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه شهید رجایی تهران

دانشیار

لطفی

غلامرضا

Researchgate

publons

 

Googel

scholar

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

دانشیار

مشکاتی

زهره

Researchgate

 

 

Googel scholar

دانشگاه مازندران

استادیار

معمار مقدم

مژگان

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

استادیار

مکبریان

منصوره

Researchgate

 

 

Googel

scholar

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

استادیار

ملانوروزی

کیوان

Researchgate

publons

 

Googel

scholar

دانشگاه اصفهان

استاد

موحدی

احمدرضا

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه مازندران

استادیار

نامدارطجری

سمیه

Researchgate

 

 

 

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

نعیمی کیا

ملیحه

Researchgate

 

Orcid

Googel scholar

دانشگاه تهران

دانشیار

نمازی زاده

مهدی

 

 

 

Googel

scholar

دانشگاه سمنان

استادیار

نیکروان

احمد

Researchgate

 

Orcid

Googel scholar

دانشگاه بوعلی سینا

استادیار

رهبان فرد

حسن

Researchgate

publons

Orcid

Googel

scholar

دانشگاه الزهرا

دانشیار

دانشفر

افخم

Researchgate

 

 

 

دانشگاه  ارومیه

استادیار

دهقانی زاده

جلال

 

 

 

Googel scholar

دانشگاه الزهرا

استادیار

رهاوی

رزا

 

 

Orcid

Googel scholar

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

سهرابی

مهدی

 

 

 

Googel scholar

دانشگاه ارومیه

استاد

محمدزاده

حسن

Researchgate

publons

 

Googel scholar

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

طاهری تربتی

حمیدرضا