فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات
- استفاده از روش علمی در اجرای تحقیق

- جدید بودن یافته ها و اتصال به دانش موجود 
-  رعایت اصول صحیح نگارش  مقاله علمی
- انسجام و شیوایی مقاله 
- کمیت حجم مقاله
- کیفیت منابع و مآخذ

- کیفیت علمی نتایج و استفاده از ابزار های مناسب در سنجش و اندازه گیریها

- تفسیر صحیح نتایج و نتیجه گیری مناسب

-سهولت در نگارش و ایجاد درک مناسب از کار تحقیقی

-بیان کلیه مطالب تحقیقی به منظور تکرار مجدد تحقیق

- همخوانی عنوان با اهداف و دسته بندی مقالات نشریه

 

داوران همکار نشریه در سال 1398

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک در پایگاه های بین المللی

مهتا اسکندرنژاد

استادیار

دانشگاه تبریز

 Google Scholar  Researchgate

محمدتقی اقدسی

استاد

دانشگاه تبریز

 Publons  Researchgate

علیرضا آقابابا

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

   

علیرضا بهرامی

دانشیار

دانشگاه اراک

 publons  

علی پشابادی

سایر

دانشگاه

 Researchgate  Google Scholar

زهرا پورآقایی اردکانی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

   

فرزانه حاتمی

استادیار

شهید رجایی تهران

 Researchgate Google scholar 

مهدی حسین زاده

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

   

حسن خلجی

استادیار

دانشگاه اراک

   

فرزانه داوری

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

   

مهدی رافعی

استادیار

دانشگاه اصفهان

   

مونا رضایی

مربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

   

صالح رفیعی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

Publons  Researchgate 

سید حجت زمانی ثانی

استادیار

دانشگاه تبریز

   

محمد صابر  ستوده

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

mendeley

publons

زهرا سلمان

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

   

علی شفیع زاده

استادیار

دانشگاه شهرکرد

   

امیر شمس

استادیار

علوم ورزشی

Researchgate  Google scholar 

پروانه شمسی پور دهکردی

استادیار

دانشگاه الزهرا

   

محمدرضا شهابی کاسب

استادیار

دانشگاه سبزوار

   

علیرضا صابری کاخکی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

   

مرتضی طاهری

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی

   

شهزاد طهماسبی بروجنی

دانشیار

دانشگاه تهران

   

شیما عبدالرحمن چاپاری

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

   

الهام عظیم زاده

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

   

علیرضا فارسی

دانشیار

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

   

زهرا فتحی رضایی

استادیار

دانشگاه تبریز

   

عبدالله قاسمی

استادیار

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

   

محمدرضا قاسمیان مقدم

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

   

فرهاد قدیری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 Researchgate Google scholar 

بهروز قربان زاده

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   

ولی اله کاشانی

استادیار

دانشگاه منان

   

علی کاشی

دانشیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

 publons  Researchgate

غلامرضا لطفی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

   

زهره مشکاتی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

   

مژگان معمارمقدم

استادیار

دانشگاه مازندران

   

منصوره مکبریان

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

   

کیوان ملانوروزی

استادیار

واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر

mendeley

 

احمدرضا موحدی

استاد

دانشگاه اصفهان

publons

scopus

سمیه نامدار طجری

استادیار

دانشگاه مازندران

   

ملیحه نعیمی کیا

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

   

مهدی نمازی زاده

دانشیار

دانشگاه تهران

   

احمد نیکروان

استادیار

دانشگاه سمنان

   

معصومه هلالی زاده

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

   

رسول یاعلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی