نویسنده = حسن محمدزاده
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22089/mbj.2020.8377.1850

پریسا پارسافر؛ حسن محمدزاده


2. اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22089/mbj.2020.8989.1892

معصومه پروانه؛ حسن محمدزاده


6. تأثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر

دوره 11، شماره 35، بهار 1398، صفحه 63-84

10.22089/mbj.2017.3672.1444

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ مالک احمدی


7. تسهیل و تحکیم یادگیری حرکتی رویه‌ای با استفاده از نوروفیدبک

دوره 10، شماره 31، بهار 1397، صفحه 129-146

10.22089/mbj.2018.1188

حسن سپهری بناب؛ حسن محمدزاده؛ صغری ابراهیمی ثانی


9. پیش‌بینی پرخاشگری مردان بدن‌ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 73-84

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمدزاده