نویسنده = عباس بهرام
تعداد مقالات: 10
1. مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2019.6200.1703

معصومه قربانی مرزونی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی


2. اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

10.22089/mbj.2020.6360.1714

شهرام نظرپوری؛ عباس بهرام


3. بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/mbj.2020.9208.1903

بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ محمدتقی اقدسی


4. مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 107-124

10.22089/mbj.2018.5609.1654

سید کاظم موسوی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ علی عباسی


9. تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت

دوره 7، شماره 19، بهار 1394، صفحه 51-64

محمد مهدی خیرخیز؛ عباس بهرام