تأثیر ترکیب‌های مختلف تمرین بدنی و تمرین ذهنی بر افزایش درجۀ آزادی (دامنۀ حرکتی) مفصل شانۀ زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی رادیکال‌شدۀ تحت-رادیوتراپی

الهه طالبی؛ احمدرضا موحدی؛ علیرضا عموحیدری؛ الهام طالبی

دوره 8، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22089/mbj.2016.760