تعداد مقالات: 322

1. نشریه تابستان 93

دوره 6، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 1-218


2. نشریه زمستان 92

دوره 5، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 1-236


3. پاییز 92

دوره 5، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 1-181


4. نشریه بهار و تابستان 92

دوره 5، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 1-176


5. پاییز و زمستان 91

دوره 4، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 1-224


6. بهار و تابستان 91

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-144


7. پاییز و زمستان 90

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-112


8. بهار و تابستان 90

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 1-118


9. پاییز و زمستان 89

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-129


10. تابستان 89

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-158


11. بهار 89

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-135


12. تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2

دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 15-42

مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ابراهیم متشرعی


13. تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 15-30

سمیه جوکارتنگ کرمی؛ محمود شیخ؛ اکبر جمشیدی


16. تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 15-32

داود فاضلی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


17. تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی

دوره 7، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 15-32

الهام عظیم زاده؛ عبدالله قاسمی؛ امین غلامی


19. تأثیر مشاهدۀ انواع اطلاعات مختلف به‌هنگام یادگیری مشاهده‌ای

دوره 8، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 17-38

10.22089/mbj.2016.754

داود فاضلی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


20. مقایسۀ دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف‌پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 17-28

10.22089/mbj.2016.801

سوگند پوراقبالی؛ حمیدرضا طاهری؛ علیرضا صابری کاخکی؛ داود فاضلی


25. تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی

دوره 10، شماره 31، بهار 1397، صفحه 17-38

10.22089/mbj.2018.1186

راضیه چمنیان؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ حمید صالحی