تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تربیت بدنی

2 دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعۀ تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کووید 19 انجام شد. 20 کودک پنج تا شش ساله بر اساس فراخوان اعلام شده در فضای مجازی برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه 10 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمون های منتخب آمادگی جسمانی تعدیل شده در مراحل پیش و پس آزمون که به صورت حضوری اما با رعایت پروتوکل های بهداشتی اجرا شد، استفاده گردید. برنامه تمرینی بر پایه توسعه سه مقوله شاخص های آمادگی جسمانی و مهارت های حرکتی پایه و ایجاد نشاط طراحی شد. گروه تجربی برنامه تدوین شده را هشت هفته به طور غیرحضوری با استفاده از برنامه زوم دو جلسه 60 دقیقه ایی در هفته در صبح تمرین کردند. از آزمون تحلیل کواریانس جهت تشخیص تفاوت بین گروه‌ها در پس آزمون با کنترل نمرات پیش آزمون استفاده شد. نتایج نشان داد برنامه تمرینی به طور معنی داری بر بهبود میانگین نمرات آزمون انعطاف‌پذیری، استقامت عضلانی و قدرت دست گروه تجربی اثرگذار بوده است (05/0 >P) از طرفی بهبود معنی داری استقامت قلبی ریوی پس از برنامه دیده نشد (05/0 <P). نتیجه اینکه بازی های حرکتی مفرح مجازی می تواند بر اکثر شاخص های آمادگی جسمانی کودکان در دوران کم تحرکی طولانی مدت اثر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a fun virtual purposeful active play program on children's physical fitness during home quarantine due to the outbreak of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Amin Gholami 1
  • Samira Rostami 2
1 SSRC
2 PhD in sport physiology from Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of a fun virtual purposeful active play program on children's physical fitness during home quarantine due to the outbreak of Covid-19. Twenty children 5-6 Yrs. old were selected to participate in the study based on a call posted in different social networks. Subjects were divided into two groups of 10 experimental and control. Modified physical fitness tests were used in the pre- and post-tests, which were performed in person but in accordance with health protocols. The training program was designed based on the three indicators including physical fitness elements and fundamental movement skills and enjoyment. The experimental group trained eight weeks online sessions (two 60-minute sessions per week) using the Zoom program. Analysis of Covariance method was used to detect differences between groups in the post-test by controlling pre-test scores. The results showed that the training program had a significant effect on improving the mean scores of flexibility, muscle endurance and hand strength of the experimental group (P<0.05). On the other hand, there was no significant improvement in cardiopulmonary endurance after the program group (P>0.05). Conclusion is purposeful active play program can have a positive effect on most elements of physical fitness in children during long periods of sedentary lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19, Children, Sedentary, Physical
  • Fitness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 19 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1400