نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 دانشجو دکتری، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم پایه توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

نظریه شناخت بدن مند پیشنهاد می‌کند که فرایندهای شناختی در دل نواحی مغزی درگیر در برنامه‌ریزی و اجرای حرکتی و همچنین نواحی مسئول پردازش ورودی حسی نهفته است. اگر طبق دیدگاه شناخت بدن مند سیستم‌های شناختی و سیستم‌های ادراکی/حرکتی عمیقاً درهم‌تنیده شده باشند و رابطه علی معلولی بین آن‌ها باشد پس فعالیت شناختی باید باعث ایجاد تغییرات در حرکات قابل‌مشاهده بشود، به همین علت ما در این تحقیق از بیست دانشجوی دختر فارسی‌زبان (میانگین سنی 4± 21 سال) خواستیم در حین ایستادن آرام بر روی تخته تعادل به شانزده جمله دارای فعل حرکتی به سمت جلو و یا عقب گوش دهند و سپس به بررسی انحراف استاندارد و میانگین درون کوششی مرکز فشار (CoP) آن‌ها در حین گوش دادن به جملات پرداختیم این آزمون در سه روز متوالی تکرار شد.
تجزیه‌وتحلیل انحراف استاندارد CoP نشان داد که گشت‌وگذارهای مرکز فشار در زمان شنیدن افعال حرکتی نسبت به خط پایه تغییر معنی‌دار پیدا کرد ولی هیچ‌یک از اثرات اصلی برای میانگین CoP معنی‌دار نبود. تغییرات نوسانات CoP نسبت به نوسانات طبیعی بدن در حین اینکه از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود ثابت بایستند و فقط به جملات گوش دهند نشان از جفت‌شدگی شناخت و عمل دارد که در رفتار حرکتی آن‌ها نمود پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of action-sentence compatibility on postural sway

نویسندگان [English]

 • behrouz abdoli 1
 • faranak pourhosseini 2
 • Mohammad Ali Sanjari 3

2 student

3 Professor Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation, Department of Rehabilitation Basic Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to embodied cognition theory, cognitive processes originate from the areas of the brain involved in motor programing and execution and areas that are responsible for processing sensory inputs. According to the embodied cognition perspective, cognitive systems and perception-motor systems are deeply intertwined and exert a causal effect on each other. Therefore, cognitive activity should cause changes in observable movements. For this reason, in this study, we asked participants (20 females; M age= 21±4) to listen to sentences with action verbs while standing quietly on a balance board. We then examined the standard deviation (SD) and the mean within-trial of their center of pressure (CoP) while the participants were listening to the sentences. This test was repeated for three consecutive days.
The analysis of standard deviation demonstrated that CoP fluctuations changed significantly from the baseline when participants listening to action verbs. However, none of the main effects were significant for the mean of CoP. Changes in CoP fluctuations relative to normal body fluctuations while participants were asked to stand quiet and listen only to sentences indicates how cognition and motor are intertwined which was reflected in their motor behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Embodied cognition
 • Action-Sentence Compatibility
 • Postural sway
 • Cognitive theories
 1. Zwaan RA, Taylor LJ. Seeing, acting, understanding: motor resonance in language comprehension. J Exp Psychol Gen. 2006;135(1):1–11.
 2. Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, Fogassi L. Premotor cortex and the recognition of motor actions. Cogn Brain Res. 1996;3(2):131–41.
 3. Buccino G, Binkofski F, Fink GR, Fadiga L, Fogassi L, Gallese V, et al. Action observation activates premotor and parietal areas in a somatotopic manner: an fMRI study. Eur J Neurosci. 2001;13(2):400–4.
 4. Gangitano M, Mottaghy FM, Pascual-Leone A. Phase-specific modulation of cortical motor output during movement observation. Neuroreport. 2001;12(7):1489–92.
 5. Tettamanti M, Buccino G, Saccuman MC, Gallese V, Danna M, Scifo P, et al. Listening to action-related sentences activates fronto-parietal motor circuits. J Cogn Neurosci. 2005;17(2):273–81.
 6. Hari R, Forss N, Avikainen S, Kirveskari E, Salenius S, Rizzolatti G. Activation of human primary motor cortex during action observation: a neuromagnetic study. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998;95(25):15061–5.
 7. Blakemore SJ, Decety J. From the perception of action to the understanding of intention. Nature Reviews Neuroscience. 2001;2:561–7.
 8. Buccino G, Binkofski F, Fink GR, Fadiga L, Fogassi L, Gallese V, et al. Action observation activates premotor and parietal areas in a somatotopic manner: an fMRI study. Eur J Neurosci. 2001;13(2):400–4.
 9. Buccino G, Lui F, Canessa N, Patteri I, Lagravinese G, Benuzzi F, et al. Neural circuits involved in the recognition of actions performed by nonconspecifics: an fMRI study. J Cogn Neurosci. 2004;16(1):114–26.
 10. Kohler E, Keysers C, Umilta MA, Fogassi L, Gallese V, Rizzolatti G. Hearing sounds, understanding actions: action representation in mirror neurons. Science. 2002;297(5582):846–8.
 11. Rizzolatti G, Arbib MA. Language within our grasp. Trends Neurosci. 1998;21(5):188–94.
 12. Price CA, Morris BA, O’Shea T, Webb R. Active immunization of cattle against partly purified follicular fluid from sheep. J Reprod Fertil. 1987;81(1):161–8.
 13. Eerland A, Guadalupe TM, Zwaan RA. Leaning to the left makes the eiffel tower seem smaller: posture-modulated estimation. Psychol Sci. 2011;22(12):1511–4.
 14. Adam H, Galinsky AD. Enclothed cognition. J Exp Soc Psychol. 2012;48(4):918–25.
 15. Fodor JA. Methodological_solipsism considered as a research srtrategy in cognitive strategy. Behavioral and Brain Sciences. 1979;3(1):63-73.
 16. Rizzolatti G, Fogassi L, Gallese V. Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nat Rev Neurosci. 2001;2(9):661–70.
 17. Barsalou LW. Grounded cognition. Annu Rev Psychol. 2008;59(1):617–45.
 18. Horak FB, Henry SM, Shumway-Cook A. Postural perturbations: new insights for treatment of balance disorders. Physical Therapy. 1997;77:517–33.
 19. Boulton H, Mitra S. Body posture modulates imagined arm movements and responds to them. J Neurophysiol. 2013;110(11):2617–26.
 20. Grangeon M, Guillot A, Collet C. Postural control during visual and kinesthetic motor imagery. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2011;36(1):47–56.
 21. Stins JF, Schneider IK, Koole SL, Beek PJ. The influence of motor imagery on postural sway: Differential effects of type of body movement and person perspective. Adv Cogn Psychol. 2015;11(3):77–83.
 22. Miles LK, Nind LK, Macrae CN. Moving through time. Psychol Sci. 2010;21(2):222–3.
 23. Clark RA, Bryant AL, Pua Y, McCrory P, Bennell K, Hunt M. Validity and reliability of the Nintendo Wii Balance Board for assessment of standing balance. Gait Posture. 2010;31(3):307–10.
 24. Zwaan RA, van der Stoep N, Guadalupe T, Bouwmeester S. Language comprehension in the balance: the Robustness of the action-compatibility effect (ACE). PLoS One. 2012;7(2):1–6.
 25. Amiridis IG, Hatzitaki V, Arabatzi F. Age-induced modifications of static postural control in humans. Neurosci Lett. 2003;350(3):137–40.
 26. Riley PO, Benda BJ, Gill-Body KM, Krebs DE. Phase plane analysis of stability in quiet standing. J Rehabil Res Dev. 1995;32(3):227–35.
 27. Hof AL, Gazendam MGJ, Sinke WE. The condition for dynamic stability. J Biomech. 2005;38(1):1–8.
 28. Caballero C, Barbado D, Moreno FJ. What CoP and kinematic parameters better characterize postural control in standing balance tasks? J Mot Behav. 2015;47(6):550–62.
 29. Boulenger V, Silber BY, Roy AC, Paulignan Y, Jeannerod M, Nazir TA. Subliminal display of action words interferes with motor planning: a combined EEG and kinematic study. J Physiol Paris. 2008;102(1–3):130–6.