نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی موسسه ی آموزش عالی ارشاد دماوند

2 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی

4 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال، با بررسی شرایط تحت فشار بود. شرکت‌کننده‌های تحقیق شامل 18 بازیکن ماهر بسکتبال با دامنه سنی 20-30 سال که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده بودند و به طور تصادفی در گروه‌های تمرین و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین و کنترل در یک جلسه الگودهی ویدئویی و 3 جلسه تمرین شوت(25*5) شرکت می‌کردند و این در حالی بود که گروه تمرین چشم آرام دستورالعمل هایی در مورد کنترل رفتار خیرگی می کردند. دقت عملکرد، مدت چشم آرام و ویژگی‌های کینماتیکی در مراحل پیش‌آزمون، آزمون یادداری و آزمون انتقال از طریق دستگاه های ردیاب چشمی SMI( ETG) و آنالیز حرکت از طریق شش دوربین مادون قرمز و نرم افزارهای I view ETG 2.7 ،Be gaze 3.7 و Cortex 2.5 ثبت و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه تمرین چشم آرام مدت چشم آرام طولانی‌تر و دقت عملکرد بالاتری را نسبت به گروه کنترل در پس آزمون و آزمون انتقال داشتند و در شرایط تحت فشار نیز قادر به حفظ دقت عملکرد و مدت طولانی چشم آرام بودند. به طور کلی به نظر می‌رسد که مهارت شوت سه امتیازی بسکتبال با نیازهایی متفاوت مثل دوری فاصله و سرعت زیاد شوت نیز می‌تواند از تمرین چشم آرام به عنوان یک روش کنترل توجه بینایی سود جوید و منجر به عملکرد بهتر بازیکنان با سطوح بالای مهارتی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of quiet eye training on accuracy and quiet eye duration on basketball three- point shot in expert players

نویسندگان [English]

  • samira moeinirad 1
  • behrooz abdoli 2
  • alireza farsi 3
  • Nassour Ahmadi 4

1 shahid beheshti university, physical education institute

2 shahid beheshti university

4 Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study was investigated the effects of quiet eye training on accuracy and quiet eye duration of expert players in three point shot under pressure. The participants were eighteen expert players (age: 20- 30 years old) that voluntary participated in study and assigned randomly in quiet training and control group. All groups participated in video feedback session and three on court shot training (5 *25 in per session) and the quiet eye training group received gaze control instructions through training sessions, Accuracy, QE and kinematics characteristic recorded during pre, retention and pressure test. In order to captured related variables used eye tracking(SMI), motion analysis system, I view ETG 2.7, Cortex 2.5 software and for analyzing raw data used Be gaze 3.7 software and used MATLAB software by coding to synchronized gaze and kinematic data to calculated quiet eye duration in every trials. The results showed the quiet eye training group had longer quiet eye duration and better performance in posttest and pressure test than control group. It seems three point shot with different requirements such as distance and high speed could benefit from quiet eye training and could affects players with high level of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual attention
  • Expertise
  • quiet eye
  • Basketball