نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه سمنان

3 مربی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تأثیر دو ‌نوع برنامه تمرین تعادلی روی توپ و مقاومتی بر تعادل زنان سالمند 75-60 سال بود. برای دستیابی به این هدف، پس از غربالگری، 42 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه تمرین تعادلی روی توپ، مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی­های دو گروه تمرین تعادلی و مقاومتی به مدت 8 هفته و هفته­ای سه جلسه در تمرین شرکت کردند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون­های تعادل ایستادن روی یک‌ پا با چشمان باز و بسته، تعادل پویا و برخاستن و رفتن استفاده شد. برای تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌ها از آزمون­های تحلیل واریانس با اندازه­گیری‌های مکرر به‌ منظور تعیین تفاوت درون‌گروهی و تحلیل واریانس چندمتغیره به‌منظور تعیین تفاوت بین‌گروهی استفاده شد.نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین تعادلی روی توپ، بر تعادل ایستای چشم‌باز آزمودنی­ها تأثیر معناداری دارد (P=0.04)؛ اما بر تعادل ایستای چشم‌بسته و تعادل پویا تأثیری ندارد. همچنین، در این مدت در گروه تمرین مقاومتی تفاوت معناداری در هر سه نوع تعادل ایستای چشم‌باز (P=0.001)، چشم‌بسته (P=0.03) و پویا (P=0.001) مشاهده شد؛ بنابراین به‌منظور بهبود تعادل زنان سالمند، 8 هفته برنامه تمرین مقاومتی نسبت ‌به تمرین تعادلی روی توپ، دارای اثرات معنادارتری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the selective balanced on ball and core resistance training program on the older females

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Khoramian 1
  • Behrooz Golmohammadi 2
  • Hakimeh Akbari 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of resistance and balance on ball exercise on the balance for females 60-75 years-old .In order to achieve this goal, 42 subjects were randomly divided into three groups: the balance on ball training group (N=14), the resistance training group (N=14) and the control group (N=14). The subjects of two training groups were attended in the exercise sessions for 8 weeks, three times per week. The one foot standing test with open and closed eyes and 8-foot up and go test were used to collect the data. The statistical tests such as ANOVA with repeated measure test (inner group difference) and General linear model multivariate (between group differences) were used. the results show that the balance on ball training for eight weeks had a significant effect on the open- eyed static balance (P=0.04) but has no effect on the close-eyed static balance and the dynamic balance. In the resistance training group, after eight weeks of training, the significant effect was observed in static balance with eyes open (P=0.001) and closed (P=0.03) and the dynamic balance (P=0.001). Therefore to improve balance in old women eight week resistance training have significant effects than eight week balance training on ball.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance training
  • Resistance Training
  • Balance
  • Older
1) Seo B D, Kim B J, Singh K. The comparison of resistance and balance exercise on balance and falls efficacy in older females. European Geriatric Medicine. 2012a; 3:312-6.
2) Ġrez, Gonul Babaygggt. Pilates exercise positively affects balance, reaction time, muscle strength, number of falls and psychological parameters in 65+ years old women (Doctoral dissertation). Middle East Technical University; Ankara, Turkey 2009.
3) ایساکس لاری دی، پاینه وی گریگوری. رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر. مترجمان: خلجی حسن، خواجوی داریوش. اراک: انتشارات دانشگاه اراک؛ 1386.
4) گالاهو دیوید اِل، ازمون جان سی . درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. مترجمان: حمایت‌طلب رسول‌، موحدی احمدرضا‌، فارسی علیرضا‌، فولادیان جواد. تهران: نشر علم و حرکت؛‌1390.
5) Lopes K, Costa D, Santos L, Castro D, Bastone A. Prevalence of fear of falling among a population of older adults and its correlation with mobility, dynamic balance, risk and history of falls. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2009; 13(3):223-9.
6) Jacobson B H, Thompson B, Wallace T, Brown L, Christina R. Independent static balance training contributes to increased stability and functional capacity in community-dwelling elderly people: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2011; 25(6):549–56.
7) مهدوی سولماز، گلپایگانی مسعود، شوندی نادر، فرزانه حصاری امین، شیخ حسینی رحمان. اثر 6 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند. مجله سالمندی ایران. 1389؛(17):42ـ30.
8) Yu D H, Yang H X. The effect of tai chi intervention on balance in older males. JSHS. 2012; 1: 57-60.
9) Jahadian H S, Tabrizi H B, Abbasi A, Rahmanpourmoghaddam J. The effect of eight weeks aquatic balance trainingand core stabilization training on dynamic balance in inactive elder males. Middle-East Journal of Scientific Research. 2012; ‌11 (3):‌279-86.
10) Gusi N, Carmelo Adsuar J, Corzo H, Del Pozo-Cruz B, Olivares P R, Parraca J A. Balance training reduces fear of falling and improves dynamic balance and isometric strength in institutionalised older people: A randomised trial. J Physiother. 2012; 58(2):97-104.
11) CUĞ M. Effects of swiss ball training on knee joint reposition sense, core strength and dynamic balance in sedentary collegiate students (Doctoral dissertation). Middle East Technical University; Ankara, Turkey 2012.
12) Seo B D, Yun Y D, Kim H R, Lee S H. Effect of 12-week swiss ball exercise program on physical fitness and balance ability of elderly women. Journal of Physical Therapy Science. 2012b; 24(1):11-5.
13) عظیم‌زاده الهام، اصلانخانی محمدعلی، شجاعی معصومه، صلواتی مهیار. تأثیر تمرینات اختلالی و غیر‌اختلالی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند. مجله رفتار حرکتی. 1392؛(13): 108ـ95.
14) نعیمی­کیا ملیحه. اثر تمرینات مداخله ای مبتنی بر دستکاری­های حسی و شناختی بر برخی پارامترهای کینماتیکی گام­برداری زنان سالمند. رساله دکتری. تهران: دانشگاه تهران؛ 1390.
15) اصلانخانی محمدعلی، فارسی علیرضا، عبدلی بهروز، زمانی ثانی سیدحجت، فتحی رضایی زهرا. شناسایی سالمندان در معرض خطر زمین خوردن به وسیله آزمون‌های تعادل تحت شرایط تکالیف دوگانه. مجله سالمندی ایران. 1388؛(12):15ـ7.
16) سیدیان مازیار، فلاح مهتاب، نوروزیان مریم، نجات سحرناز، دلاور علی، قاسم‌زاده حبیب‌الله. تهیه و تعیین اعتبار نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت ذهنی. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1386؛25(4): 14ـ408.
17) الیزابت بست مارتینی. تمرین برای سالمندان کم‌توان. مترجمان: دانشمندی حسن‌، ساکی فرزانه‌، مبارک‌آبادی لیلا. تهران: انتشارات احسن تهران به سفارش پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی؛‌ چاپ اول، 1390.
18) خواجوی داریوش. تأثیر یک برنامه مداخله تمرینی بر عملکرد حرکتی، عوامل روان‌شناختی مرتبط با افتادن و کیفیت زندگی مردان سالمند. رساله دکتری. تهران: دانشگاه تهران؛ 1391.
19) Gage M J. The effects of abdominal training on postural control,lower extremity kinematics, kinetics,and muscle activation. (Doctoral dissertation). Brigham Young University; Provo, Utah, United States 2009.
20) اس میرز لاورنس، گامست گلن، گارینو ا جی. پژوهش چند‌متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). مترجمان: پاشا شریفی حسن‌، فرزاد ولی‌الله‌، رضاخانی سیمین‌دخت‌، حسن‌آبادی حمیدرضا‌، ایزانلو بلال، حبیبی مجتبی. انتشارات رشد؛ چاپ اول، 1391.
21) کاظمی علی‌اصغر، مهدوی‌نژاد رضا، قاسمی غلامعلی، صادقی مرتضی. تأثیر هشت هفته تمرین با توپ فیزیوبال بر اصلاح کیفوز پشتی، تعادل و کیفیت زندگی مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترک اعتیاد. نشریه پژوهش در علوم توانبخشی.1392؛9(2):37ـ328.
22) Cosio-Lima L M, Reynolds K L, Winter C, Paolone V, Jones M T. Effects of physioball and conventional floor exercises on early phase adaptations in back and abdominal core stability and balance in women. Journal of Strength and Conditioning Research. 2003; 17(4):721–5.
23) Carmeli E, Bar-Chad S, Lotan M, Merrick J, Coleman R. Five clinical tests to assess balance following ball exercises and treadmill training in adult persons with intellectual disability. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003 Aug; 58(8):767-72.
24) Haynes C A, Lockhart T E. Static postural stability of individuals with mental retardation before and after weight and balance training. 31st Annual Meeting of the American Society of Biomechanics. Stanford; 2007.
25) Reinsch S, MacRae P, Lachenbruch P A, Tobis J S. Attempts to prevent falls and injury:A prospective community study. The Gerontologist. 1992; 32(4), 450-6.
26) قاسمی احسان، شایگان‌نژاد وحید، اشتری فرشته، خاکی شهاب، سپهری علیرضا. بررسی تأثیر درمانی با استفاده از توپ سوئیس‌بال در بهبود تعادل افراد مبتلا به پارکینسون. نشریه پژوهش در علوم توانبخشی.‌ 1386؛3(2): 93ـ87.
 
 
27) Toulotte C, Thevenon A, Watelain E, Fabre C. Identification of healthy elderly fallers and non-fallers by gait analysis under dual-task conditions. Clin Rehabil. 2006; 20(3):269-76.
28) Effgen S K. Effect of an exercise program on the static balance of deaf children. Phys Ther. 1981; 61(6):873-7.
29) Ahmadi R, Daneshmandi H, Barati A H. The effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in mentally retarded students. International Journal of Sport Studies. 2012; 2(10):496-‌501.
30) Farzaneh Hesari A, Mahdavi S, Hosein Abadi M R, Sangdevini M, Golpaigani M. Comparisons of berg balance scale following core stabilization training in women elderly. Annals of Biological Research. 2012; 3(3):‌499-504.
31) Panjabi M M. The stabilizing system of the spine. Part i. function,dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord. 1992; 5(4):383-9.
32) دوستان محمدرضا. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیر‌فعال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛ 1389.
33) Rosendahl E. Fall prediction and a high-intensity functional exercise programme to improve physical functions and to prevent falls among older people living in residential care facilities. Doctoral dissertation.Umeå University; Sweden 2006.
34) Hess J A, Woollacott M. Effect of high-intensity strength-training on functional measures of balance ability in balance-impaired older adults. J Manipulative Physiol Ther. 2005; 28(8):582-90.
35) DeBolt L S, McCubbin J A. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85(2):290-7.
36) Buchner D M, Cress M E, De Lateur B J, Esselman P C, Margherita A J, Price R, et al. The effect of strength and endurance training on gait, balance, fall risk, and health services use in community-living older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1997; 52(4):‌218-24.
37) Orr R, De Vos N J, Singh N A, Ross D A, Stavrinos T M, Fiatarone-Singh M A. Power training improves balance in healthy older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006; 61(1):78-85.