نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، خدابنده، ایران

3 دبیر تربیت بدنی / آموزش و پرورش استثنایی

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص دانش آموزان با سندرم داون بود تا مربیان، متخصصان، والدین و تمرین دهندگان این افراد بتوانند با در دست داشتن اطلاعات جامع و کامل اقدام به تجویز برنامه تمرینی مناسب برای این افراد نمایند. این بسته تمرینی شامل اصول و مبانی تمرین در این افراد، بهترین شیوه های تمرینی برای ایشان و جزئیات طرح ریزی برنامه تمرینی بر اساس سبب شناسی این اختلال و ویژگی های افراد با سندرم داون بود. پس از تدوین این بسته تمرینی، محققین اقدام به اجرای این تمرینات در دو مدرسه کودکان استثنائی نموده و قابلیت اجرای این تمرینات را بررسی و تعدیل لازم را در برنامه تمرینی انجام دادند.
مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داد مربیان تمرینی این افراد می بایست 12 اصل را به عنوان بنیادی ترین اصول و مبانی توانبخشی ورزشی این افراد مورد نظر قرار داده و بهترین شیوه تمرینی ویژه این افراد نیز شامل تمرینات قدرتی و تمرینات مکمل آن، تمرینات هوازی، استقامت عضلانی، تعادلی، ادراک عمل، یوگا و ژیمناستیک، تمرین با دستگاه های انتقالی، استفاده از دستگاه ویبره، بازی های مجازی و تمرینات بعد از مدرسه می باشد.
بدون شک ارائه بسته های تمرینی ویژه افراد با هر نوع اختلال مربیان، متخصصان، والدین و تمرین دهندگان را قادر خواهد ساخت تا با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به تجویز برنامه تمرینی برای این افراد اقدام نموده و زمینه های توسعه فعالیت بدنی و تندرستی این عزیزان را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The of specialized exercises package for students with Down syndrome: the principles of exercise, the best type of sports practices and the details of prescription of the exercise program

نویسندگان [English]

  • Ali Kashi 1
  • Zahra Sarlak 2
  • malihe abbaspourany 3

1 مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran

3 dabir/amozesh va parvaresh

چکیده [English]

The purpose of this research was to edition a specialized exercise package for students with Down syndrome so that the coaches, specialists, parents and trianers of this people can prescribe a suitable exercise program for this people with comprehensive and complete information. This exercise package included the principles of exercise for this people, the best practics methods for them, and the details of planning an exercise program based on the etiology of this disorder and the characteristics of people with Down syndrome. After compiling this exercise package, the researchers implemented these exercises in two exceptional children's schools and checked the feasibility of these exercises and made the necessary adjustments in the exercise program. The review of the studies conducted in this field showed that the trainers of this people should consider 12 principles as the most fundamental principles and basics of sports rehabilitation of these people and the best practics methods for this people include strength training and its complementary exercises, Aerobics, muscular endurance, balance, perception-action training, yoga and gymnastics, training with transfer devices, use of vibration device, virtual games and exercises after school. Undoubtedly, providing special training packages for people with any type of disorder will enable trainers, professionals, parents and trainers to act with more confidence and self-confidence to prescribing training programs for this people in the fields of increase physical activity and health development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student with Down syndrome
  • training package
  • motor development
  • sport rehabilitation