نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه ارومیه

2 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر عملکرد حافظه‌کاری و توانایی چرخش-ذهنی بود. نمونه شامل 34 نفر از زنان غیرفعال با دامنه سنی 21 تا 26 سال شهرستان مهریز بود که بصورت هدفمند انتخاب شدند (18 نفر گروه آزمایش، 16 نفر گروه کنترل). تمرین هوازی شامل یک جلسه دویدن با 60% ضربان قلب بیشینه بود. از آزمون چرخش‌ذهنی و نرم‌افزار N- Back برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تمرین هوازی با شدت متوسط بر عملکرد حافظه‌کاری و توانایی چرخش‌ذهنی تاثیر دارد (P≤0.05). به عبارتی تمرین هوازی با شدت متوسط موجب تسهیل حافظه‌کاری و بهبود توانایی چرخش‌ذهنی می‌شود. در واقع تحقیق حاضر تعامل و ارتباط بین فرایندهای حرکتی و شناختی را بیش از پیش آشکار نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of moderate-intensity aerobic exercise on working memory and mental rotation

نویسندگان [English]

  • Maryam Lotfi 1
  • Jalal Dehghanizadeh 1
  • Fatemeh Hoseini 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effects of moderate-intensity aerobic exercise on working memory performance and mental rotation ability. The participants included 34 inactive women with age range of 21 to 26 years of Mehriz city were selected purposely (Experimental Group=18, Control Group=16). Aerobic exercise was included a session running at 60%of maximum heart rate. To collect the data mental rotation test and software N-Back was used. Results of MANOVA showed that moderate-intensity aerobic exercise effect on working memory performance and mental rotation abilities (P≤0.05). In other words, moderate-intensity aerobic exercise may facilitate working memory and mental rotation ability. Actually, present study revealed the interaction and communication between cognitive and motor processes more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Mental Rotation
  • Working memory
  • Aerobic Exercise
1) Fletcher G F, Balady G, ‌Blair S N, Blumenthal J, Caspersen C, Chaitman B, et al. Statement on exercise: Benefits and recommendations‌ for physical activity pro-grams for all Americans:‌ A statement for health professionals by the committee on exercise and cardiac rehabilitation of the council on clinical cardiology American heart association. Circulation. 1996; 94: 857–62.
2) Warburton D E R, Nicol C W, Bredin S S D. Health benefits of physical activity: The evidence. Can Med Assoc J. 2006; 174: 801–9.
3) Cotman C W, Berchtold N C, Christie L A. Exercise builds brain health: Key roles of growth factor cascades and inflammation. Trends Neurosci. 2007; 30: 464–72.
4) Gustafsson T, Puntschart A, Kaijser L, Jansson E, Johan‌ C, Jansson E V A, et al. Exercise-induced expression of angiogenesis-related transcription and growth factors in human skeletal muscle exercise-induced expression of angiogenesis-related transcription and growth factors in human‌ skeletal muscle. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 1999; 276: 679–85.
5) Stranahan A M, Khalil D, Gould E. Running induces widespread struc-tural alterations in the hippocampus and entorhinal cortex. Hippocampus. 2007; 17: 1017–22.
6) Colcombe‌ S J, Erickson K I, Scalf P E, Kim J S, Prakash ‌R, Mcauley E, et al. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans. J Gerontol A-Biol Sci Med Sci. 2006; 61: 1166–70.
7) Bednarczyk M R, Aumont A, Décary S, Bergeron R,‌ Fernandes‌ K J L. Prolonged voluntary wheel-running stimulates neural precursors in the hippocampus and forebrain of adult CD1‌ mice. Hippocampus. 2009; 19: 913–27.
8) Levin S C, Huttenlocher J, Taylor A, Langrock A. Early sex differences in spatial skill. Dev Psychol. 1999; 35: 940-9.
9) Just M A, Carpenter P A. Cognitive coordinate systems: Accounts of mental rotation and individual differences in spatial ability. Psychol Rev. 1985; 92:137-71.
10) McCarthy A L. Improving older adults' mental rotation skills through computer training. Doctoral Dissertation. University of Akron; 2010.
11) Martinsen‌ E W, Medhus A, ‌Sandvik L. Effects of aerobic exercise on depression: A controlled study. Br Med J. 1985; 291:109- 17.
12) Gambelunghe C, Rossi R, MariucciI G, Tantuci M, Ambrosini ‌M V. Effects of light physical exercise on sleep regulation in rats. Med Sci Sports Exerc. 2001; 33: 57–60.
13) Colcombe S, Kramer A F. Fitness effects on the cognitive function of older‌ adults a meta-analytic study. Psychol Sci. 2003; 14: 125–30.
14) Dustman‌ R E, Ruhling R O, Russell E M, Shearer D E, Bonekat H W, Shigeoka‌ J W, et al. Aerobic exercise training and improved neuropsychological function of older individuals. Neurobiol Aging. 1984; 5: 35–42.
15) Yanagisawa H, Dan I, Tsuzuki D, Kato M, Okamoto M, Kyutoku Y,‌ et al. Acute moderate exercise elicits increased dorsolateral prefrontal activation and improves cognitive performance with Stroop test. Neuroimage. 2010; 50: 1702–10.
16) Van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage F H. Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice. J Neuro Sci. 2005; 25: 8680–5.
17) Cassilhas R C, Lee K S, Fernandes J, Oliveira M G, Tufik S, Meeusen R, et al. Spatial memory is improved by aerobic and resistance exercise through divergent molecular mechanisms. Neuroscience. 2012; 27(202): 309-17.
18) Smith A M, Spiegler K M, Sauce B, Wass C D, Sturzoiu T, Matzel L D. Voluntary aerobic exercise increases the cognitive enhancing effects of working memory training. Behav Brain Res. 2013; 256: 626–35.
19) Spearman C. General intelligence objectively determined and measured. Am J Psychol. 1904; 15: 201–93.
20) Kane M J, Hambrick D Z, Conway A R. Working memory capacity and fluid intelligence are strongly related constructs: Comment on Ackerman, Beier, and Boyle. Psychol Bull. 2005; 131: 66–71.
21) Conway A R A, Kane M J, Al CET. Working memory span tasks: A methodological review and user’s guide. Psychon Bull Rev. 2005; 12: 769–86.
22) Jaeggi S M, Buschkuehl M, Jonides J, Perrig W J. Improving fluid intelligence with training on working memory. Proc Natl Acad Sci .2008; 105: 6829–33.
23) Light K, Kolata S, Wass C, Denman-Brice A, Zagalsky R, Matzel L D. Working memory training promotes general cognitive abilities in genetically heterogeneous mice. Curr Biol. 2010; 20: 777–82.
24) Matzel L D, Light K, Wass C, Colas-Zelin D L, Denman-Brice A, Waddel A C, et al. Longitudinal attentional engagement rescues mice from age-related cognitive declines and cognitive inflexibility. Learn Mem. 2011; 18: 345–56.
25) Shipstead Z, Redick T S, Engle R W. Is working memory training effective? Psychol Bull. 2012; 138: 628–654.
26) دهقانی­زاده جلال، محمدزاده حسن، حسینی فاطمه‌سادات. مقایسۀ چرخش­ ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال. نشریۀ رفتار حرکتی. 1393؛ 6‌(16): 106ـ93.
27) دهقانی­زاده جلال، محمدزاده حسن، حسینی فاطمه‌سادات. تأثیر برنامۀ آموزش ژیمناستیک بر چرخش­ذهنی. فصل‌نامۀ روان‌شناسی شناختی. 1392؛ 1‌(1): 24ـ16.
28) Jansen P, Pietsch S. Physical activity improves mental rotation performance. Creative Educ. 2010; 1: 58-61.
29) Marins A Q, Kavussanu M, Willoughby A, Ring C. Moderate intensity exercise facilitates working memory. Psychol Sports Exerc. 2013; 14: 323-8.
30) Beste C, Heil M, Domschke K, Konrad C. The relevance of the functional 5-HT1A receptor polymorphism for attention and working memory processes during mental rotation of characters. Neuropsychologia. 2010; 48: 1248–54.
31) Shepard R N, Metzler J. Mental rotation of three- dimensional objects. Science. 1971; 171: 701-3.
32) Peters M, Laeng B, Latham K, Jackson M, Zaiyouna R, Richardson C. A Redrawn Vandenberg & Kuse mental rotations test: Different versions and factors that affect performance. Brain Cognition. 1995; 28: 39-58.
33) Moreau D, Clerc J, Mansy-Dannay A, Guerrien A. Enhancing spatial ability through sport practice: Evidence for an effect of motor training on mental rotation performance. Indiv Differ. 2012; 33(2): 83-8.
34) Jansen P, Léonie F, Lange H. The influence of juggling on mental rotation performance in children. Biomed Hum Kinet. 2011; 3: 18‌–‌22.
35) Piaget J. Play, dreams and imitation in childhood. New York: Norton; 1951.P: 75-79.
36) Jansen P, Kelner J, Rieder C. The improvement of mental rotation performance in second graders after creative dance training. Creative Educ. 2013; 4(6): 418-22.
37) Pontifex M B, Hillman C H, Fernhall B, Thompson K M, Valentini T A. The effect of acute aerobic and resistance exercise on working memory. Med Sci Sport Exer. 2009; 41: 927-34.
38) Etnier J L, Salazar W, Landers D M, Petruzzello S J, Han M, Nowell P. The influence of physicalfitness and exercise upon cognitive functioning: A meta-analysis. Sports Exerc Psychol. 1997; 19: 249-77.
39) Lambourne K, Tomporowski P D. The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: A meta-regression analysis. Brain Res. 2010; 1341: 12-24.
40) Lo Bue-Estes C, Willer B, Burton H, Leddy J J, Wilding G E, Horvath P J. Short-term exercise to exhaustion and its effects on cognitive function in young women. Percept Motor Skill. 2008; 107: 933-45.
41) Vandenberg S G, Kuse A R. Mental rotations, a group test of three- dimensional spatial visualization. Percept Motor Skill. 1978; 47: 599−604.