کلیدواژه‌ها = روایی سازه
تعداد مقالات: 4
1. اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة «تمرین ذهنی در ورزش»

دوره 12، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 121-144

10.22089/mbj.2019.7514.1809

سهیلا شهبازی؛ فرهاد نظری؛ جلال دهقانی زاده


2. اعتباریابی نسخة فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 17-36

10.22089/mbj.2018.3095.1382

منصوره مکبریان؛ ولی اله کاشانی؛ فاطمه صدیقی فاروجی


4. تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 49-72

ولی اله کاشانی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ محمود شیخ