نویسنده = امیر شمس
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22089/mbj.2020.9483.1916

آتیه رسولی؛ مهدی نمازی زاده؛ امیر شمس


2. اثر خستگی برتصمیم‌گیری و رفتار جست‌وجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 13، شماره 43، بهار 1400

10.22089/mbj.2018.5471.1639

مظاهر رحیم پور؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده؛ امیر شمس