دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 1-200 (تابستان 1397) 
6. تأثیر قیود تکلیف تو‌درتو بر سرعت جابجایی، سرعت و دقت پرتاب در هندبالیست‌های نخبه

صفحه 97-112

10.22089/mbj.2017.4725.1552

محمدعلی اسماعیل زاده؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد عراقی