کلیدواژه‌ها = کانون توجه
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22089/mbj.2020.9060.1895

آرزو طحان؛ مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی


2. تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 87-102

10.22089/mbj.2020.7204.1790

سید فردین قیصری؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی شریف نژاد


6. اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد

دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 127-146

فاطمه رضایی؛ رسول زیدآبادی؛ سمیرا جورابلو


7. تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت

دوره 7، شماره 19، بهار 1394، صفحه 51-64

محمد مهدی خیرخیز؛ عباس بهرام