موضوعات = آموزش در تربیت بدنی و شیوه های نوین آموزش مهارت های ورزشی
تعداد مقالات: 16
1. مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2018.5696.1663

فاطمه شیرمهنجی؛ مهدی نمازی زاده؛ صالح رفیعی


2. مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2019.6200.1703

معصومه قربانی مرزونی؛ عباس بهرام؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی


3. بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2019.6630.1734

مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی؛ مریم خلجی


4. تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22089/mbj.2020.8377.1850

پریسا پارسافر؛ حسن محمدزاده


5. بررسی نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی در بهبود خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/mbj.2020.9208.1903

بهزاد محمدی اورنگی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ محمدتقی اقدسی


6. اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22089/mbj.2021.8916.1886

سمیرا معینی راد؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ نصور احمدی


7. مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.9735.1932

سیده حوریه موسوی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ داود فاضلی


8. تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 17-36

10.22089/mbj.2018.5164.1602

فاطمه رضایی؛ فضل الله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


9. تأثیر یادگیری مبتنی ‌بر آزمون-خطا و تغییرپذیری تمرین بر تلاش ذهنی و عملکرد پرتابی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 37-50

10.22089/mbj.2019.6041.1693

ولی اله کاشانی؛ مروارید مؤمن زاده؛ ژاله باقرلی


10. مقایسة تأثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 107-124

10.22089/mbj.2018.5609.1654

سید کاظم موسوی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ علی عباسی


11. شناسایی مؤلفه‌های معلم اثربخش تربیت‌بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان

دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 47-70

10.22089/mbj.2020.7154.1785

پریسا خوئینی؛ محمد جوادی پور؛ میترا روحی


13. خستگی ذهنی اثر بازخورد به کوشش‌های موفق در یادگیری حرکتی را تخریب می‌کند

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 135-150

10.22089/mbj.2019.7085.1777

میلاد خجسته مقنی؛ رسول زیدآبادی؛ محمدرضا شهابی کاسب؛ ایمان بحرینی بروجنی


15. تأثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تأکید بر نظریة نقطه چالش

دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 143-166

10.22089/mbj.2018.5077.1594

فرزاد ملکی؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده


16. تأثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش‌آموزان نوجوان

دوره 9، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 183-198

10.22089/mbj.2017.4342.1516

ابراهیم نوروزی سیدحسینی؛ رسول نوروزی سیدحسینی