تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص-های اکسیداسیون در مغز موش‌های نر Balb/C در معرض نیترات سرب

سپیده نوروزی؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی؛ رزیتا نصیری

دوره 15، شماره 52، تیر 1402، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22089/mbj.2023.13675.2056

ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز

علیرضا امینایی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ علی شریف نژاد

دوره 15، شماره 51، فروردین 1402، صفحه 41-66

https://doi.org/10.22089/mbj.2021.9910.1939