نویسنده = مهدی نمازی زاده
تعداد مقالات: 13
1. مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/mbj.2018.5696.1663

فاطمه شیرمهنجی؛ مهدی نمازی زاده؛ صالح رفیعی


2. تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8433.1852

پروانه علوی نامور؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


3. تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8028.1833

زهرا نقی زاده؛ احمدرضا موحدی؛ مهدی نمازی زاده؛ مطهره میردامادی


4. تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22089/mbj.2020.9483.1916

آتیه رسولی؛ مهدی نمازی زاده؛ امیر شمس


5. مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22089/mbj.2021.8490.1856

صالح رفیعی؛ رضوان عباسیان بروجنی؛ مهدی نمازی زاده؛ فرشاد تجاری


6. اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 89-104

10.22089/mbj.2018.5287.1619

طیبه بنی اسدی؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ


7. مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله در دست و پا

دوره 8، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 153-172

10.22089/mbj.2016.807

نگار آرازشی؛ عبدالله قاسمی؛ مهدی نمازی زاده؛ ابراهیم صادقی دمنه


8. تأثیر تغییر در ویژگی‌های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس

دوره 8، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 133-152

10.22089/mbj.2016.759

محمدرضا دوستان؛ مهدی نمازی زاده؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی


9. اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت سالۀ مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

دوره 8، شماره 23، بهار 1395، صفحه 171-184

10.22089/mbj.2016.664

محمدرضا اشتری؛ احمد فرخی؛ محمود شیخ؛ مهدی نمازی زاده؛ ناصر نقدی


10. تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس

دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 145-160

منصوره مکبریان؛ محمود شیخ؛ شمس اله نوری پور؛ مهدی نمازی زاده


11. تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 73-88

فهیمه رجبی؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی


13. تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی

دوره 6، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 117-130

لیلا اشرفی؛ مهدی نمازی زاده؛ فرزانه داوری