موضوعات = یادگیری مهارت های ورزشی
تعداد مقالات: 15
1. تأثیرتمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های ادراکی –شناختی: شناسایی فرایندهای ذهنی درگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8433.1852

پروانه علوی نامور؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده


2. اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22089/mbj.2020.8989.1892

معصومه پروانه؛ حسن محمدزاده


4. تأثیرآموزش انفرادی و زوجی بر میزان یادگیری مهارت ایروبیک در سالمندان

دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 111-130

10.22089/mbj.2020.8724.1877

زهرا پورحسین جعفری؛ محمدتقی اقدسی؛ امیر قیامی راد


7. اثر تمرین‌های چشم ساکن بر یادگیری مهارت‌های تنیس روی میز

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 53-68

10.22089/mbj.2019.6255.1708

فهیمه تقی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ محسن بهنام


10. بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم‌تحرک با توجه به سبک‌های شناختی

دوره 11، شماره 35، بهار 1398، صفحه 49-62

10.22089/mbj.2017.3404.1416

فریبا ملائی زنگی؛ مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا فتحی رضائی


11. تأثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 11، شماره 35، بهار 1398، صفحه 85-102

10.22089/mbj.2017.4225.1505

مجید پهلوان یلی؛ مهدی شهبازی؛ سید مهدی آقاپور حصیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی شمسی ماجلان


14. مقایسة تأثیر استرس محدودیت حرکتی بر یادگیری و حافظة فضایی رت‌های نر پیر و جوان

دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 165-178

10.22089/mbj.2018.5438.1632

رویا میرزارضی دهقی؛ شیلا صفوی همامی؛ حجت الله علایی