موضوعات = کنترل حرکتی
تعداد مقالات: 44
1. تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8028.1833

زهرا نقی زاده؛ احمدرضا موحدی؛ مهدی نمازی زاده؛ مطهره میردامادی


2. تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی بیماران دیابتی نوع2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/mbj.2020.8638.1869

امیر عباسقلی پور؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


3. بررسی ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.9910.1939

علیرضا امینایی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ علی شریف نژاد


4. بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.9639.1925

صالح رفیعی؛ داود فاضلی؛ جواد ریاحی؛ ایوب اسدی


5. تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 55-80

10.22089/mbj.2019.7240.1793

مهدی رافعی بروجنی؛ فهیمه طالب پور؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شیلا صفوی


7. اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی

دوره 12، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 69-84

10.22089/mbj.2020.7878.1824

ریحانه راد کفترودی؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی


9. تاثیر کانون توجه بیرونی و درونی بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف حرکت پرش عمودی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 87-102

10.22089/mbj.2020.7204.1790

سید فردین قیصری؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی شریف نژاد


11. تأثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه‌رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس

دوره 11، شماره 35، بهار 1398، صفحه 35-48

10.22089/mbj.2018.1434

منصوره شهرکی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ کریم نیکخواه؛ ملیحه نعیمی کیا


14. اثر نوع، صحت و زمان ارائة پیش‌نشانه بر زمان واکنش انتخابی: مطالعة نظریة بازداری بازگشت

دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 35-48

10.22089/mbj.2017.3705.1449

ریحانه نجاریان نوش ابادی؛ مریم رحیمیان مشهدی؛ افخم دانشفر


16. تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر بخش پیش حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی

دوره 10، شماره 31، بهار 1397، صفحه 17-38

10.22089/mbj.2018.1186

راضیه چمنیان؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ حمید صالحی


18. تأثیر سازگاری منشوری سیستم بینایی بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت

دوره 9، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 101-114

10.22089/mbj.2017.472.1507

زینب شریفی؛ زهره مشکاتی؛ ابراهیم صادقی


20. ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویۀ دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 9، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 53-72

10.22089/mbj.2017.2592.1314

امین غلامی؛ ملیحه نعیمی کیا؛ علیرضا بهرامی؛ حسن کردی؛ روح الله طالبی


21. اثر فعالیت هوازی با و بدون بار شناختی بر شبکۀ هشدار توجه

دوره 9، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 173-188

10.22089/mbj.2017.3248.1397

مهتا اسکندرنژاد؛ حسن عشایری؛ فهیمه رضائی


24. اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویۀ شنیداری

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 73-88

10.22089/mbj.2016.875

مهشید زارع زاده؛ امید انصاری؛ علیرضا صابری کاخکی