ا

 • ابراهیم زاده، فاطمه نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • اسدی، ایوب بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • اقدسی، محمدتقی تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

ب

 • باقری، لاله بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • باقرزاده، فضل الله تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • بیک، سحر تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 17-42]

 • بلالی، مرضیه تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

 • بندلی، الهه ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • بنی طالبی، ابراهیم بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • بهرام، عباس مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • بهرام، عباس اثر ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 الی 6 ساله [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 63-84]

 • بهرامی، فاطمه مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

پ

 • پیری، سعید نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • پروین پور، شهاب تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

 • پورصادق، رضا روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

ح

 • حاتمی، فرزانه مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • حجازی دینان، پریسا اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

خ

 • خسروآبادی، رضا تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • خلجی، مریم بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

 • خلیلیان، فاطمه ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

د

 • دانشیار، الهام مقایسه دانش تاکتیکی و علاقه موقعیتی درآموزش سنتی و روشهای مبتنی بر بازی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 123-150]

 • دهقانی زاده، جلال تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر عملکرد، تصمیم‌گیری و رفتار فراشناختی؛ رویکرد تمرین بازی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 17-42]

ر

 • ریاحی، جواد بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • رافعی، مهدی ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • رحیمی، مصطفی بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • رحیمیان مشهدی، مریم اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • رحیم پور، مظاهر تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • رستمی، سمیرا تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 171-190]

 • رضایی، فاطمه تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • رفیعی، صالح بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • رمضان زاده، حسام ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • رمضان زاده، حسام تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • رهبان فرد، حسن اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

ز

 • زمانی ثانی، سید حجت روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

س

 • ساجدی، راضیه تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • سرلک، زهرا تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته بر ویژگی های اتیستیک این افراد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 131-164]

 • سنجری، محمدعلی تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

ش

 • شایسته، شکوه ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • شیخ، محمود تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • شمس، امیر تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • شمسی پور، پروانه تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • شهبازی، مهدی تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

ص

 • صابری کاخکی، علیرضا مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

 • صابری کاخکی، علیرضا اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • صالحی، حمـید ادراک ویژة عمل در سنگ‌نوردی: آثار سطح مهارت و دشواری تکلیف [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 107-130]

 • صداقت، حمید تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

ط

 • طاهری تربتی، حمیدرضا اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • طهماسبی، فرشید مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • طهماسبی بروجنی، شهزاد تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

ع

 • عباس‌پور، کوثر روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • عبدالشاهی، مریم اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • عبدلی، بهروز تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • عبدلی، بهروز تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • عرب عامری، الهه تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • عرب نرمی، ّبیتا ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک شده در دوره کودکی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 93-124]

 • عظیمی، رضوان تغییرات نوسان قامت در تکلیف ایستادن روی سطح باریک همزمان با اجرای تکلیف شناختی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 135-158]

 • عظیم زاده، الهام تاثیر تمرین هوازی بر عملکرد حرکتی، شاخص‌های آنتروپومتریکی و هورمون رشد در رت‌های نر در معرض استرس مزمن [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 43-68]

 • عقدایی، مهین بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

غ

 • غزاله، لیلا تاثیر توزیع تمرین ودشواری تکلیف شناختی بر تحکیم تکلیف کنترل قامت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 125-148]

 • غفاری، مهدی بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • غلامی، امین تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 171-190]

ف

 • فارسی، علیرضا بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 101-122]

 • فاضلی، داود بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 17-44]

 • فاضلی، داود مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

 • فتحی رضایی، زهرا مقایسه بازی در فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده بر بهره ادراک بینایی و بهره‌هوشی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 113-134]

 • فتحی رضائی، زهرا روان سنجی نسخه فارسی ابزارهای اندازه‌گیری آمادگی جسمانی ذهنی و عینی در سالمندان ایرانی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 151-180]

 • فرامرزی، محمد بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

 • فهیمی، هومن تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر خلاقیت فردی و تیمی در فوتسال [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 159-184]

ق

 • قدیری، فرهاد مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • قدیری، فرهاد تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • قربانی مرزونی، معصومه مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

ک

 • کاشی، علی تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته بر ویژگی های اتیستیک این افراد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 131-164]

م

 • محمدی، فرزاد روانسنجی مقیاس تصویری شایستگی ادراک شده ی مهارتهای حرکتی در کودکان هفت تا 10 سال شهر اهواز [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 45-76]

 • محمدی، مجید مقایسه مهارت های حرکتی جابجایی دانش آموزان 7 تا 9 سال با تاکید بر موقعیت جغرافیایی و جنسیت [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 149-170]

 • محمدی اورنگی، بهزاد تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • محمدزاده، حسن مقایسه دانش تاکتیکی و علاقه موقعیتی درآموزش سنتی و روشهای مبتنی بر بازی [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 123-150]

 • مرادی، هادی مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

 • مهرابی، حیدر تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • موحدی، احمدرضا مقایسه اثر تمرین‌های ایروکامبت و تکنیک‌های کاتا بر بهبود تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: نقش ماهیت ورزش رزمی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 77-106]

 • موسوی، سیده حوریه مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقی [دوره 13، شماره 44، 1400، صفحه 69-92]

ن

 • نظرپوری، شهرام اثر ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 بر رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان 4 الی 6 ساله [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 63-84]

 • نظری کاکوندی، سعید اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 61-90]

 • نظری مباشر، سمیرا اثر محیط اجرا و نوع رشتة ورزشی بر ادراک فاصله و عملکرد ورزشکاران [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 39-62]

 • نقدی، ناصر تاثیر دو روش برنامۀ تمرینی حرکتی و بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 17-36]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

 • نوروزیان ملکی، سعید نگاشت همرخدادی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی کودکان در فضای باز مدارس ابتدایی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 201-230]

و

 • واعظ موسوی، محمدکاظم تاثیرخستگی برتصمیم گیری و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 17-38]

ه

 • همتی فارسانی، زهرا بررسی تأثیر مداخله‌های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام‌مند و فراتحلیل [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 165-200]

ی

 • یاعلی، رسول مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی دستکاری کودکان [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 91-112]

 • یاعلی، رسول تأثیر بازی‌های بومی محلی بر تبحر حرکتی در کودکان 13-10 ساله شهر تهران باهوش هیجانی بالا و پایین [دوره 13، شماره 43، 1400، صفحه 85-100]

 • یوسفی، الهه مقایسه بازی در فضای باز طبیعی و فضای سرپوشیده بر بهره ادراک بینایی و بهره‌هوشی کودکان پیش دبستانی [دوره 13، شماره 45، 1400، صفحه 113-134]