تأثیر فعالیت بدنی منظم بر تغییرات سطح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز، بهرۀ هوشی و تبحر حرکتی کودکان کم‌توان‌ذهنی

امین عیسی نژاد؛ عبدالحسین پرنو؛ عبدالرضا کاظمی؛ رسول اسلامی؛ شیوا پیری؛ سیده آزاده حسینی

دوره 9، شماره 28، مرداد 1396، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22089/mbj.2017.2652.1324