موضوعات = توسعه فعالیت بدنی، رشد حرکتی و بهبود مهارت های حرکت افراد با نیازهای ویژه (افراد کم توان ذهنی، افراد کم توان جسمی، اوتیسم، بیش فعال، نقص عضو، اختلالات یادگیری، اختلال هماهنگی رشد، فلج مغزی و ....)
تعداد مقالات: 22
1. اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

10.22089/mbj.2019.7763.1816

زهرا رنجبر؛ کیوان ملانوروزی؛ الهه عرب عامری؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر


2. اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

10.22089/mbj.2020.6360.1714

شهرام نظرپوری؛ عباس بهرام


3. تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/mbj.2020.7955.1830

صغری ابراهیمی ثانی؛ مهدی سهرابی؛ حمید رضا طاهری تربتی؛ محمد تقی اقدسی؛ شاهرخ امیری


4. اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22089/mbj.2020.8547.1861

راضیه خانمحمدی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ داوود حومنیان؛ داریوش خواجوی


5. تاثیر انواع کانون توجه بر طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانه و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22089/mbj.2020.8643.1871

پگاه عابدی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی


6. تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22089/mbj.2020.8499.1857

اعظم قزی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی قهرمانی مقدم


7. تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22089/mbj.2020.9483.1916

آتیه رسولی؛ مهدی نمازی زاده؛ امیر شمس


8. مقایسه تأثیر توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22089/mbj.2021.8490.1856

صالح رفیعی؛ رضوان عباسیان بروجنی؛ مهدی نمازی زاده؛ فرشاد تجاری


9. تأثیر تمرینات ادراک بینایی بر ادراک عمق کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/mbj.2021.7927.1825

رضا شادفر؛ محود شیخ؛ محبوبه غیور


10. تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط آشکار و پنهان بر یادگیری حرکتی کودکان دیرآموز

دوره 13، شماره 44، تابستان 1400

10.22089/mbj.2018.5874.1678

حیدر مهرابی؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ حسام رمضان زاده


11. تأثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 12، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 17-38

10.22089/mbj.2020.8287.1847

سمیرا بهشتی؛ ملیحه نعیمی کیا؛ کیوان ملانوروزی


14. اثر تمرینات اداراکی ـ حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری

دوره 12، شماره 39، بهار 1399، صفحه 51-68

10.22089/mbj.2018.4788.1557

هانیه قاسمیان مقدم؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری


16. تعیین روایی و پایایی آزمون اولریخ ـ سه (TGMD-3) با حمایت بینایی در پسران با اختلال اتیسم

دوره 11، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 33-52

10.22089/mbj.2018.6220.1706

مهران سلیمانی؛ جلال دهقانی زاده؛ الهام دانشیار؛ پریسا پارسافر


21. تأثیر تحریک مستقیم جمجمه‌ای و تمرینات منتخب حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان با اختلال طیف اتیسم

دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 79-96

10.22089/mbj.2017.4534.1532

الهام محمودی فر؛ احمدرضا موحدی؛ الهه عرب عامری؛ سالار فرامرزی


22. اثر یک دوره برنامة دوساهو بر تبحر حرکتی کودکان با سندرم‌داون

دوره 10، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 113-128

10.22089/mbj.2017.4789.1558

فاطمه سادات حسینی؛ عادل ولیزاده