آ

 • آقابابا، علیرضا ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

ا

 • ابراهیمی ثانی، صغری تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • ابراهیم زاده، فاطمه تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

 • احمدی، نصور اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • ارسلان یاسین، نرگس تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • ارشم، سعید اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • اسماعیل زاده آزاد، سونیا رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • اقدسی، محمد تقی تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • امیری، شاهرخ تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • امینی، محمد مهدی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • انتظاری، مرضیه اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

ب

 • باغنده، حسن تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

 • باقری، سارا مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • باقرزاده، فضل الله اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • برهانی دیزجی، نرگس تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

 • بلالی، مرضیه مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • بهرام، عباس اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 91-114]

 • بهرام، عباس اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

پ

 • پارسافر، پریسا تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 43-62]

 • پروین پور، شهاب تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

 • پشابادی، علی اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • پورحسینی، فرانک اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

ت

 • تقیان فینی، فاطمه اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

ج

 • جلایر، زهرا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • جوادی پور، محمد مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • جواد موتاب، مبینا اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

ح

 • حجازی دینان، پریسا تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • حسینی، سید حسین تأثیر بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 109-136]

 • حسینی، فاطمه سادات تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

 • حومنیان، داوود اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

خ

 • خانمحمدی، راضیه اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • خضری، عبدالرحمن اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • خواجوی، داریوش اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

د

 • دهقانی زاده، جلال تاثیر تمرینات بینایی ـ ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظۀ کوتاه مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 161-184]

ر

 • رافعی بروجنی، مهدی تاثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون های آینه ای [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 113-138]

 • رسولی، آتیه تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • رضایی، فاطمه اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

 • رفیعی، صالح تأثیر بازی‌های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 59-86]

ز

 • زمانی ثانی، سید حجت ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

ژ

 • ژولی، زهرا اثربخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان با اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 83-108]

س

 • سلطانی، مصطفی اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • سنجری، محمد علی اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

 • سهرابی، مهدی تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

ش

 • شیخ، محمود اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 65-90]

 • شریف نژاد، علی اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 187-212]

 • شمس، امیر تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

ص

 • صادقی، حسن تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • صادقی، رضا ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی (LEAF) در ورزشکاران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 99-142]

 • صفوی همامی، شیلا اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

 • صمدی، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

ط

 • طاهری تربتی، حمید رضا تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 39-64]

 • طاهری نسب، مصطفی مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • طحان، آرزو تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

ع

 • عبدالشاهی، مریم مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • عبدلی، بهروز اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • عبدلی، بهروز اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 143-160]

 • عقدایی، مهین تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

 • علیزاده، لیلی تاثیر حس بازی بر بهبود مهارت‌های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرین نشده در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-98]

ف

 • فارسی، علیرضا اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • فارسی، علیرضا تأثیر کانون توجه در تصویرسازی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 17-36]

 • فتاحی، سیما ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

 • فتحی رضایی، زهرا ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7-10 سال: تابعی از نظریه بوم‌شناختی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 137-160]

ق

 • قاسمی، عبداله رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • قربانی، سعید مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • قربانی، مریم تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

 • قربان زاده، بهروز تاثیر حس بازی بر بهبود مهارت‌های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرین نشده در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 71-98]

ل

 • لطافتکار، امیر تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]

م

 • محمدی، فاطمه تاثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون های آینه ای [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 113-138]

 • محمدزاده، حسن تاثیر محدودیت های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد در بازیکنان بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 43-62]

 • مرادی، جلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 161-186]

 • مشکاتی، زهره ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی (LEAF) در ورزشکاران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 99-142]

 • معینی راد، سمیرا اثر تمرین چشم آرام بر دقت و مدت چشم آرام بازیکنان ماهر در شوت سه امتیازی بسکتبال [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 17-42]

 • مکی، رضوانه مقایسۀ هماهنگی درون‌عضوی مهارت پرتاب دارت در پرتابگران ماهر و مبتدی: یک مطالعۀ سینماتیکی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 171-192]

 • ملانوروزی، کیوان رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • منصوری، مریم مقایسۀ تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های هندبال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 87-112]

 • منصورجوزان، زهرا تأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسب درمانی بر برخی شاخص های روانشناختی و عملکرد حسی_ حرکتی در کودکان پرخاشگر [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 139-164]

 • مهدیزاده سراج، فاطمه تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

ن

 • نیری، مجید اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 165-186]

 • نزاکت الحسینی، مریم اثر بهینه کردن شرایط عملکرد از طریق انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و تمرکز توجه بیرونی بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 17-38]

 • نصری، صادق مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش-آموزان کلاس چهارم ابتدایی [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 139-170]

 • نظرپوری، شهرام اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر بهبود سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3 [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 91-114]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 63-82]

 • نوروزیان ملکی، سعید تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران [دوره 14، شماره 50، 1401، صفحه 39-70]

و

 • واعظ موسوی، محمد کاظم رابطه بین هوش هیجانی مادر و رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی‌گری فعالیت بدنی مادر [دوره 14، شماره 47، 1401، صفحه 17-38]

 • واعظ موسوی، محمد کاظم تأثیر بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر [دوره 14، شماره 48، 1401، صفحه 109-136]

ی

 • یاعلی، رسول تاثیر شش هفته آموزش خطی بر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال [دوره 14، شماره 49، 1401، صفحه 37-58]