ا

 • احمدپور، آرزو تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • ارشم، سعید اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 77-94]

 • ارشم، سعید مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • استیری، زهرا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

 • اسکندرنژاد، مهتا تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 95-110]

 • اشتری، محمدرضا اثر بازخورد خود کنترلی بر یادگیری تکلیفی پرتابی در کودکان 10 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم شهر همدان [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 79-90]

 • اصلانخانی، محمدعلی تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • اکبری، حکیمه تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

 • امینایی، علیرضا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

ب

 • بادامی، رخساره تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • باقر نیا، رحمان مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • بهرام، عباس تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 51-64]

پ

 • پیری، مژگان تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

ج

 • جعفری، زهرا تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • جعفرزاده پور، ابراهیم جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • جورابلو، سمیرا اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

چ

 • چیت ساز، احمد اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

ح

 • حسینی، فاطمه سادات تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

 • حسینی، فاطمه سادات اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 131-148]

خ

 • خیراندیش، علی تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

 • خیرخیز، محمد مهدی تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 51-64]

 • خرمیان، مهدیه تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

د

 • دهقانی زاده، جلال تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

ر

 • رافعی بروجنی، مهدی تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • رجبی، فهیمه تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • رحمانی، احمد تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • رحمتی، فروغ تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 65-78]

 • رضایی، فاطمه اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

 • رضایی، مریم نقش تعدیل‌کننده روتین‌های پیش از اجرا در افت ناشی از فشار در پرتاب‌ آزاد بسکتبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 91-104]

 • رفیعی، صالح جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

ز

 • زارعیان، احسان تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 65-78]

 • زیدآبادی، رسول اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 127-146]

س

 • سیدعزیزی، حسنی اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 131-148]

 • سهرابی، مهدی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • سهرابی، مهدی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

ش

 • شجاع، اتلا تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • شیخ، محمود تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • شیخ، محمود تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • شمس، امیر تاثیر فواصل زمانی مختلف تمرین آسایی بر تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقاء حافظة آشکار [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]

 • شمس، امیر تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • شمسی پور دهکردی، پروانه نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • شهابی کاسب، محمدرضا طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 105-126]

ص

 • صارمیان، محمد تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • صالحی، جواد تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • صالحی، حمید نقش تعدیل‌کننده روتین‌های پیش از اجرا در افت ناشی از فشار در پرتاب‌ آزاد بسکتبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 91-104]

 • صالحی، حمید اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • صفری، حدیث تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 95-110]

ض

 • ضامنی مطلق، مهدی اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

ط

 • طالبی، الهام تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • طالبی، الهه تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • طالبی، روح الله تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

 • طالبی، روح الله تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

 • طاهری، حمیدرضا تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • طاهری، حمیدرضا تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • طاهری، حمید رضا تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-50]

ع

 • عبدلی، بهروز مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • عبدلی، بهروز تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • عبدلی، بهروز تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • عبدلی، بهروز نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • عشایری، حسن تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 47-64]

 • عظیم زاده، الهام تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

 • عموحیدری، علیرضا تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

غ

 • غلامی، امین تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

ف

 • فارسی، علیرضا تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 35-48]

 • فارسی، علیرضا تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • فاضلی، داود تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 15-32]

 • فرخی، احمد تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

ق

 • قاسمی، عبدالله جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 65-76]

 • قاسمی، عبدالله تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر بهبود مهارت‌های بینایی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 15-32]

 • قمری، امین تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

ک

 • کاشی، علی تاثیر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی دختران دانشجو [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 15-34]

 • کاشی، علی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • کاشی، علی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • کاشانی، ولی اله تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • کاظم‌نژاد، انوشیروان تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 49-72]

 • کشوری، فاطمه اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 77-94]

گ

 • گرزی، علی تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • گل محمدی، بهروز تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 105-122]

ل

 • لطفی، مریم تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 147-162]

م

 • محمدی، جعفر تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

 • محمدی، مرضیه تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 111-126]

 • مختاری، پونه تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • مشهدی، علی تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • مشهدی، علی تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]

 • معمارمقدم، مژگان تأثیر یک دوره برنامۀ تمرینی منتخب بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-162]

 • معینی راد، سمیرا مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • مکبریان، منصوره تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • مهاجری، ربابه تأثیر ترکیب روش‌های تمرینی مشاهدة عمل، تصویرسازی حرکتی و تمرین جسمانی بر استواری حرکات درون‌مرحله و برون‌مرحله [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 109-130]

 • موحدی، احمدرضا تأثیر فعالیت های منتخب هوازی بر خودپندارۀ بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدۀ تحت رادیوتراپی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 163-176]

 • موحدی، احمد رضا تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • موسوی، سیده افروز معرفی مقیاس موفقیت ورزشی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 123-142]

ن

 • نجفی، مصطفی تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 33-46]

 • نزاکت الحسینی، مریم اثر تمرینات شناختی بر انجماد راه‌رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در سالمندان پارکینسونی مبتلا به انجماد راه‌رفتن [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 87-108]

 • نظرپوری، شهرام مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر هم‌سو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 71-86]

 • نعیمی کیا، ملیحه تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 89-104]

 • نقدی، ناصر تأثیر تجویز سیستمیک انسولین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 55-70]

 • نمازی زاده، مهدی مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 15-32]

 • نمازی زاده، مهدی تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 73-88]

 • نمازی زاده، مهدی تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

 • نمازی زاده، مهدی نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 33-54]

 • نوری پور، شمس اله تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 145-160]

و